Bản lề chữ A 12'' - 18''

1 bầu chọn / điểm trung bình: 5