Cửa đi mở quay 1 cánh UPVC CD2

1 bầu chọn / điểm trung bình: 5