Cửa sổ mở trượt 4 cánh nhôm hệ 2600

1 bầu chọn / điểm trung bình: 5