Đệm giảm chấn FK-A; FK-B

1 bầu chọn / điểm trung bình: 5