Tay nắm cửa sổ CZS160

1 bầu chọn / điểm trung bình: 5