tay nắm cửa sổ mở quay GQ 005

1 bầu chọn / điểm trung bình: 5