Tay nắm cửa sổ SZS319 ( L=30)

1 bầu chọn / điểm trung bình: 5