thanh chuyển động cửa sổ mở quay MQ01

1 bầu chọn / điểm trung bình: 5