Thanh hạn vị góc mở A305

1 bầu chọn / điểm trung bình: 5