chốt âm K15

1 bầu chọn / điểm trung bình: 5
chốt âm K15
Mã sản phẩm: K15
Chốt âm K15 được gắn chìm ở cạnh hông của cửa (cánh chết) giúp định vị cánh cửa lại bằng cách cài chốt xuống nền và lên khung bao.
Gọi 0243 8391 348 để có giá tốt nhất.

Với cánh sống được gắn bộ khóa cửa, khi đóng cửa lại và khóa cánh cửa có khóa sẽ che khuất cây chốt ấm.

Bộ chốt âm (cây trên, cây dưới) được bảo vệ bằng cách che khuất giúp bộ cửa an toàn, thầm mỹ và chắc chắn.