Cửa sổ mở quay 2 cánh hệ 4400

1 bầu chọn / điểm trung bình: 5