Cửa sổ mở quay và mở hất hệ 4400

1 bầu chọn / điểm trung bình: 5