tay nắm khóa đơn điểm GQ 003

1 bầu chọn / điểm trung bình: 5